Yrityksen arvon kasvattaminen

Yrityksen arvon kasvattaminen

Mitä yrityksen arvon kasvattaminen tarkoittaa käytännössä?

Yrityksen arvon kasvattaminen ei onnistu pelkästään omistajien ajatuksien ja toiveiden voimalla! 

Siihen, mikä yrityksen arvo on esimerkiksi 5 tai 10 vuoden kuluttua, vaikutetaan erilaisilla konkreettisilla arvon kasvattamisen toimenpiteillä.

Yritysarvon kasvattaminen perustuu parhaimmillaan yrityksen oman kilpailuedun ja kasvun vahvistamiseen. 

Käytännössä yrityksen arvon kasvattaminen tarkoittaa kassavirtojen vahvistamista nyt ja tulevaisuudessa, eli toimenpiteinä esimerkiksi:

  • myynnin kasvattamista
  • katteen parantamista 
  • toiminnan tehostamista.

Yksinkertaisimmillaan arvon kasvattaminen tarkoittaa sitä, että yrityksessä laitetaan oleelliset operatiiviset asiat kuntoon, mitkä on pitänyt laittaa kuntoon jo aiemmin.

Arvon kasvattamiseen liittyy aina konkreettisia sekä huolellisesti suunniteltuja, johdettuja ja toteutettuja toimenpiteitä yrityksen operatiivisella ja/tai strategisella tasolla.

Toimenpide-esimerkkejä:
• digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen
• myynnin kehittäminen ja tehostaminen
• liiketoimintamallin muuttaminen
• tuottavuuden parantaminen
• yritysjärjestelyjen arviointi ja toteuttaminen
• taserakenteen optimointi
• uusien markkinoiden avaaminen

Lisätietoa yrityksen kehittämistoimista? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme
Lisätietoa yrityksen myyntikuntoon laittamisesta: www.yritysmyyntikuntoon.fi