Kasvuohjelmat

Liiketoiminnan kasvuohjelma

KASVUYRITYS palvelut tarjoavat pk-yrityksille kustannustehokkaan tavan päästä liikkeelle liiketoimintansa kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Lisätietoja: Kasvu- ja kehittämispalvelut

Tunnemme hyvin kaikki ELY-keskuksen ja Business Finland:n pk- sekä startup-yritysten kasvua tukevat rahoituspalvelut. Toimimme Business Finlandin Innovaatiosetelin palveluntarjoaja.

Kun haluat kokeilla siipiesi kantavuutta Suomen suurimmassa kasvuyritys -sparraustilaisuudessa KasvuOpenissa, niin ota yhteyttä. Olemme sparranneet pk- ja startup-yrityksiä KasvuOpen tapahtumaan.

Hyvin suunniteltu

Kun halutaan menestyä, ei voida asioita tehdä ”suurin piirtein”!

Onnistunut kasvuhanke edellyttää suunnittelua ja huolellista valmistautumista. 

Kasvuyrityksen kasvuohjelmissa lähdetään liikkeelle yrityksen nykytilan analyysistä ja liiketoimintamallin kirkastamisesta.

Me laadimme yrityksen johdon ja omistajien kanssa selkeät kasvun askelmerkit eli etenemispolkun, joka luo yritykselle selkeän kokonaiskuvan menestymisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Kasvuohjelmat – yhteenveto

Liiketoimintamallin kirkastaminen

Kasvun askelmerkit

Kirkastamme ja kiteytämme liiketoimintamallin kansainvälisiä markkinoita varten:

1. Tuotteen / palvelun täyttämä asiakastarve

2. Tuotteen / palvelun luoma asiakashyöty

3. Yrityksen kilpailuedut

4. Kohdemarkkinat ja -asiakkaat

5. Arvoverkosto, myynti- ja jakelutiet

Käymme läpi yrityksen valmiudet kasvattaa toimintaansa ja luomme toimintatavan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Rakennamme kirkastetun liiketoimintamallin pohjalta etenemispolun kasvua varten.

Selvitämme tuotteen tai palvelun kotimaisen/kansainvälisen arvoverkoston ja sopivimman markkinoille meno -mallin, tunnistamme potentiaalisimmat asiakasryhmät ja myyntikanavat.

Lopuksi etsimme yhdessä lupaavimmat kohdeasiakkaat, jakelijat ja yhteistyökumppanit. Selvitämme julkisen rahoituksen /(sijoittaja) vaihtoehdot kasvupolun kutakin vaihetta varten.

Edut

  • Yritykselle syntyy kokonaiskuva markkinoille menon mahdollisuuksista ja haasteista.

  • Yritys voi etenemismallin avulla tehdä esim. myyntikanavaratkaisut huomattavasti luotettavammin kuin pelkkien liidien ja yksittäisten kontaktien pohjalta.

  • Yritykselle tunnistetaan sopivimmat pilottiasiakkaat, joilla yritys voi testata ratkaisunsa toimivuuden ja saada ehdottoman tärkeää asiakaspalautetta tuotekehitystä varten

  • Yritys saa käyttöönsä keinot, joilla se saa lupaavimmat jakelijat kiinnostumaan yhteistyöstä

  • Etenemispolku luo perustan liiketoiminnan menestyksekkäälle skaalaamiselle