Yrityksen arvon kasvattaminen ja kehittäminen

Omistajan tehtävä on saada pääomalleen tuottoa. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa yrityksen menestyksen ja kehittämisen pitkällä aikajänteellä.

Yrityksen arvoon voi vaikuttaa kahden tekijän kautta. Ensinnäkin arvoon ja arvonkehitykseen vaikuttaa markkinan valinta sekä valitun markkinan odotettu kehitys. Toiseksi yrityksen arvoon vaikuttaa yrityksen oma kyvykkyys ja tehokkuus kasvattaa kassavirtaa hyödyntämällä markkinoilla olevia mahdollisuuksia.

Yrityksen arvo ei kasva pelkästään omistajien ajatuksien ja toiveiden voimalla. Siihen vaikutetaan omistajien tavoitteista johdetuilla erilaisilla konkreettisilla arvon kasvattamisen toimenpiteillä.

Oletko valmis kasvattamaan yrityksen arvoa? Ota yhteyttä ja ryhdytään toiveista tekemään totta.

 

Palaa etusivulle