09/03/2018

Startup palvelut

Oletko valmis kasvattamaan startup tai pk- yritystä?

Vältä Startup ja pk-yrittämisen yleisimmät sudenkuopat. Varmista asiantuntijoiden tuki niin käynnistyksessä kuin kasvussakin ja anna yritykselle hyvä kasvumahdollisuus!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ideasta myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi

Oletko epävarma ideastasi ja sen liiketoimintapotentiaalista?

Yrittäjän menestyksen kannalta ratkaisevaa ei ole liikeidea vaan tuote/palvelu, josta asiakas on valmis maksamaan.

 

Tuotteistaminen on usein pitkä ja kallis prosessi, johon yrittäjät panostavat liian vähän. Omaa liikeideaa tärkeämpää onkin miettiä asiakkaan saamia hyötyjä ja yksinkertaisia tapoja tuottaa ne.

Epäonnistumisten taustalla ovat lähes aina epärealistiset luulot siitä:

  • kuinka kaupallisesti kypsä ideani todella on?
  • kuinka nopeasti saan myynnin toimimaan?
  • kuinka nopeasti löydän markkinointiin monistettavan liiketoimintamallin?

Autamme sinua kehittämään liiketoimintaa tehokkaasti:

  • myyntiin ja markkinointiin kelpaavan tuotteen/palvelun
  • keskityt vain olennaiseen eli Asiakkaisiin et omiin ideoihisi tai visioihin
  • selkeä ja realistisen käsityksen ideasi potentiaalista ja kasvumahdollisuuksista
  • et pelkää kontaktia asiakkaiden kanssa
  • pystyt tekemään päätöksen yrityksen perustamisesta faktapohjalta eikä mutulla.