Kasvupalvelut

Yritysten kasvu- ja kehittämispalvelut ovat pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista.

Vain harva yritys kykenee rakentamaan ainutlaatuisia kilpailuetuja ja varjelemaan niitä vuosia.

Me rakennamme yhdessä yrittäjän ja yrityksen johdon kanssa kasvuun ja menestykseen tähtäävät toimenpiteet.

Kilpailuetu voi syntyä liiketoimintamallista, brändistä, paremmasta markkinaymmärryksestä, tuotteistuksesta, myyntimallista, prosesseista, teknologioista, patenteista tai vaikkapa toimitusvarmuudesta.

Rakennamme yrityksellesi tarvittaessa asiantuntijatiimin, joka lähtee etsimään omien avainhenkilöidesi kanssa kilpailuedun lähteitä.

 

Palaa etusivulle